Sanitaire tapkraan met druk neutrale ceramische elementen, voortbewogen door stappermotoren in combinatie met mechanische raamwerken en aangestuurd door een vloeistofdichte glazen temperatuur sensor unit.

Patent Citations (5)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  DE-1226844-BOctober 13, 1966Siemens AgEinrichtung zur Steuerung des Druckes in Druckmittelbehaeltern, insbesondere Bremszylindern
  DE-4234531-A1April 21, 1994Voss ArmaturenSlider valve for use with compressed air - has set of valve discs combined with retainer forming pre-assembled group contained in cassette insertable in valve housing
  NL-1035474-C2November 30, 2009Jurgen VerwoertSanitaire tapkraan met ceramische elementen en digitale aandrijving.
  US-3527256-ASeptember 08, 1970Angelo ColomboNine-way valve for inverting cycle providing both a perfect heat pump and a refrigerator pump circuit,and circuit obtained by said valve
  US-4307707-ADecember 29, 1981Sunglo Solar Ltd.Control valve for solar heating systems

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (0)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle